XÃ HỘI

62 chốt kiểm dịch được lập gồm lực lượng CSGT, công an, y tế nhằm tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống Covid-19. “Đây không phải là phong toả thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích của việc này”,Continue Reading